26 Aralık 2015 Cumartesi

Ahmet Ümit- Patasana


Sevda da bir tür deliliktir.

Yüreğimin yap dediğini, aklım yapma der. Aklımın soylu bulduğu, yüreğimce dalkavukluktur; yüreğimin doğru bulduğuysa aklımca suç. Bir yanım bahar rüzgarı gibi uçarı, tez canlıdır, öteki yanım kış soğuğu gibi katı, ağır kanlıdır. Bir yanım içimden gelen seslere kulak verir, öteki yanım öğrendiklerime, bildiklerime.

Ben yıllarca bedenimde aynı yöne bakıp farklı şeyler gören iki insanı taşıdım. İki insanın isteklerini aynı anda yerine getirmeye çalıştım. İşin kötüsü, ne tümüyle biri ne de öteki olabildim. İki insan arasında bocalayıp durdum.


Barış insanın içinden gelmiyor. İnsan, öldürmek için gösterdiği çabayı, özveriyi, öldürmemek için göstermiyor. Barışı sağlamak için dışarıdan bir bilinç akışı gerek.


11 Aralık 2015 Cuma

Anıl Cihan- Bu Dansı Bana Lütfeder misiniz Tanrım?


Ama kim cesaret edebilir bu kadarıyla var olmaya?

Gülümse, dudakların böyle daha güzel


dedim, tanrım
bu dansı bana lütfeder misiniz?

insan hep, bir kabuğun dünkü ağrısını taşırmış dünyada


5 Aralık 2015 Cumartesi